2012r.


Zarządzenie Nr WG.0050.1.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Ożarowice na 2012 rok

(dodane:2012-02-20 10:47:57)

Zarządzenie Nr WG.0050.3.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2012-01-18 10:48:59)

Zarządzenie Nr WG.0050.2.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2012 rok

(dodane:2012-01-18 10:47:12)

Zarządzenie Nr WG.0050.4.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Ożarowice

(dodane:2012-01-18 11:00:17)

Zarządzenie Nr WG.0050.5.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

(dodane:2012-01-20 10:11:03)

Zarządzenie Nr WG.0050.6.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego

(dodane:2012-01-20 10:14:59)

Zarządzenie Nr WG.0050.7.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach jako podmiotu organizującego pracę z rodziną

(dodane:2012-01-20 10:17:18)

Zarządzenie Nr WG.0050.8.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przedłożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach ...

(dodane:2012-01-20 13:39:05)

Zarządzenie Nr WG.0050.9.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów k...

(dodane:2012-01-20 13:43:21)

Zarządzenie Nr WG.0050.10.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji na 2012 rok dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na t...

(dodane:2012-02-01 08:18:31)

Zarządzenie Nr WG.0050.11.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenie upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków samorządowego zakładu budżetowego

(dodane:2012-02-08 12:36:27)

Zarządzenie Nr WG.0050.12.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2012-02-08 12:38:57)

Zarządzenie Nr WG.0050.13.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania Uchwały Nr XL/545/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie

(dodane:2012-02-01 08:24:08)

Zarządzenie Nr WG.0050.14.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej

(dodane:2012-02-01 08:25:31)

Zarządzenie Nr WG.0050.15.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie wyników konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie ...

(dodane:2012-02-01 08:29:50)

Zarządzenie Nr WG.0050.16.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2012-02-08 12:40:53)

Zarządzenie Nr WG.0050.17.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2012-02-08 12:42:56)

Zarządzenie Nr WG.0050.18.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenie instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym

(dodane:2012-02-27 09:58:30)

Zarządzenie Nr WG.0050.19.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży zgodnie z Programem Współpr...

(dodane:2012-02-08 14:06:10)

Zarządzenie Nr WG.0050.20.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2012 rok

(dodane:2012-02-27 10:13:54)

Zarządzenie Nr WG.0050.21.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2012-02-27 10:21:08)

Zarządzenie Nr WG.0050.22.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej

(dodane:2017-02-03 11:35:01)

Zarządzenie Nr WG.0008.23.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Ożarowice"

(dodane:2012-02-20 09:30:40)

Zarządzenie Nr WG.0050.24.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

(dodane:2012-02-20 10:03:07)

Zarządzenie Nr WG.0050.25.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

(dodane:2012-02-20 10:31:36)

Zarządzenie Nr WG.0050.26.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ożarowice

(dodane:2012-02-20 12:21:01)

Zarządzenie Nr WG.0050.27.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samochodu pożarniczego marki Jelcz 415 z OSP Niezdara

(dodane:2012-02-24 09:18:03)

Zarządzenie Nr WG.0050.28.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr WG.0050.19.2012 z dnia 01 lutego 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upow...

(dodane:2012-02-24 09:31:20)

Zarządzenie Nr WG.0050.29.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 415 z OSP Niezdara

(dodane:2012-02-24 09:59:08)

Zarządzenie Nr WG>0050.30.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisja Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczen Socjalnych działającej przy Urządzie Gminy Ożarowice

(dodane:2012-03-29 12:58:01)

Zarządzenie Nr WG.0050.31.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży w 2012r. zgodnie z Pr...

(dodane:2012-02-24 09:42:41)

Zarządzenie Nr WG.0050.32.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduuszu Świadczeń Socjalnych

(dodane:2012-03-29 13:14:18)

Zarządzenie Nr WG.0050.33.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wyników konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ożarowice

(dodane:2012-03-02 10:17:05)

Zarządzenie Nr WG.0050.34.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia "Karty audytu wewnętrznego" w Urzędzie Gminy Ożarowice

(dodane:2012-03-02 10:36:29)

Zarządzenie Nr WG.0050.35.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2012-03-22 07:27:15)

Zarządzenie Nr WG.0050.36.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej

(dodane:2012-03-08 08:43:39)

Zarządzenie Nr WG.0050.37.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na tereni...

(dodane:2012-03-08 08:47:47)

Zarządzenie Nr WG.0050.38.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2012 rok

(dodane:2012-03-29 13:16:56)

Zarządzenie Nr WG.0050.39.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2012-04-03 14:30:02)

Zarządzenie Nr WG.0050.40.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2012-04-03 14:31:59)

Zarządzenie Nr WG.0050.41.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Ożarowice informacji o stanie mienia Gminy Ożarowice za 2011 rok

(dodane:2012-05-30 08:21:10)

Zarządzenie Nr WG.0050.42.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

(dodane:2012-04-03 14:33:50)

Zarządzenie Nr WG.0050.43.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2011 rok

(dodane:2012-04-03 14:38:37)

Zarzędzenie Nr WG.0050.44.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2012-04-20 09:05:58)

Zarządzenie Nr WG.0050.45.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej

(dodane:2012-04-26 11:46:04)

Zarządzenie Nr WG.0050.46.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej

(dodane:2012-04-03 14:40:38)

Zarządzenie Nr WG.0050.48.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

(dodane:2012-04-20 10:16:57)

Zarządzenie Nr WG.0050.49.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2012 rok

(dodane:2012-04-20 09:13:32)

Zarządzenie Nr WG.0050.50.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2012-04-20 09:15:24)

Zarządzenie Nr WG.0050.51.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie nadania nazwy gminnej drodze publicznej

(dodane:2012-04-20 09:17:44)

Zarządzenie Nr WG.0050.52.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2012 rok

(dodane:2012-05-07 13:21:27)

Zarządzenie Nr WG.0050.53.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2012-05-07 13:22:55)

Zarządzenie Nr WG.0050.54.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości wchodzących w skład Spółki Przymusowej dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek

(dodane:2012-05-07 13:25:42)

Zarządzenie Nr WG.0050.55.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 25 kwietnia 2012 2roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samochodu pożarniczego marki Jelcz 4115 z OSP Niezdara

(dodane:2012-05-07 13:27:22)

Zarządzenie Nr WG.0050.56.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżeteowych na 2012 rok

(dodane:2012-05-18 12:04:14)

Zarządzenie Nr WG.0050.57.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy n 2012 rok

(dodane:2012-05-10 11:05:05)

Zarządzenie Nr WG.0050.58.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2012-05-10 11:10:44)

Zarządzenie Nr WG.0050.59.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie zmian w składzie Komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 415 z OSP N...

(dodane:2012-05-18 12:07:41)

Zarządzenie Nr WG.0050.60.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 05.06.2012r. na wyłonienie wykonawcy robót pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Ce...

(dodane:2012-05-18 12:10:44)

Zarządzenie Nr WG.0050.61.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2012 rok

(dodane:2012-05-30 08:24:20)

Zarządzenie Nr WG.0050.62.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2012-05-30 08:30:56)

Zarządzenie Nr WG.0050.63.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2012-05-30 08:32:46)

Zarządzenie Nr WG.0050.64.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2012 rok

(dodane:2012-07-05 12:09:31)

Zarządzenie Nr WG.0050.65.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2012-07-05 12:11:02)

Zarządzenie Nr WG.0050.67.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

(dodane:2012-07-05 12:23:47)

Zarządzenie Nr WG.0050.66.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie nieskorzystania w prawa pierwokupu

(dodane:2012-07-05 12:12:25)

Zarządzenie Nr WG.0050.68.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

(dodane:2012-07-05 12:25:53)

Zarządzenie Nr WG.0050.69.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie częściowego uchylenia Zarządzenia Nr WG.005061.2012 z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2012 rok oraz Zarządzenia Nr WG.0050...

(dodane:2012-07-05 13:17:23)

Zarządzenie Nr WG.0050.70.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innym banku niż bank prowadzący bankową obsługę gminy

(dodane:2012-07-05 12:31:31)

Zarządzenie Nr WG.0050.71.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 144/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) ra...

(dodane:2012-08-14 12:59:09)

Zarządzenie Nr WG.0050.72.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr WG.0050.18.2012 z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym

(dodane:2012-07-05 12:34:13)

Zarządzenie Nr WG.0050.73.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w treści Zarządzenia Nr WG.0050.67.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 5 czerwca 2012 roku

(dodane:2012-07-05 12:37:29)

Zarządzenie Nr WG.0050.74.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

(dodane:2012-07-05 12:39:21)

Zarządzenie Nr WG.0050.75.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2012 rok

(dodane:2012-07-05 12:43:59)

Zarządzenie Nr WG.0050.76.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2012-07-05 12:47:17)

Zarządzenie Nr WG.0050.77.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetwoych na 2012 rok

(dodane:2012-07-05 13:02:21)

Zarządzenie Nr WG.0050.78.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2012 rok

(dodane:2012-07-09 15:23:59)

Zarządzenie Nr WG.0050.79.3012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2012-07-13 08:29:49)

Zarządzenie Nr WG.0050.80.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

(dodane:2012-07-05 13:04:08)

Zarządzenie Nr WG.0050.81.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

(dodane:2012-07-05 13:05:32)

Zarządzenie Nr WG.0050.82.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

(dodane:2012-07-05 13:07:33)

Zarządzenie Nr WG.0050.83.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2012 rok

(dodane:2012-07-16 09:32:38)

Zarządzenie Nr WG.0050.84.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2012-07-16 09:47:26)

Zarządzenie Nr WG.0050.85.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej

(dodane:2012-08-14 11:41:25)

Zarządzenie Nr WG.0050.86.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2012-08-14 11:43:12)

Zarządzenie Nr WG.0050.87.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej

(dodane:2012-08-14 11:44:38)

Zarządzenie Nr WG.0050.88.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie organizacji i zasad dzialania systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Ożarowice

(dodane:2012-08-14 11:48:11)

Zarządzenie Nr WG.0050.89.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie opracowania nowego

(dodane:2012-08-14 11:51:27)

Zarządzenie Nr WG.0050.90.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórsk...

(dodane:2012-08-14 11:56:23)

Zarządzenie Nr WG.0050.91.2012 Wójta Gminy Ożarowiwce z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie opracowania Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Ożarowice

(dodane:2012-08-14 11:58:45)

Zarządzenie Nr WG.0050.92.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej gminy oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jedno...

(dodane:2012-08-14 12:02:18)

Zarządzenie Nr WG.0050.93.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki prozdrowotynej realizowanej popr...

(dodane:2012-08-14 12:12:11)

Zarządzenie Nr WG.0050.94.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 9 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2012 rok

(dodane:2012-08-14 12:18:25)

Zarządzenie Nr WG.0050.95.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 9 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2012-08-14 12:20:50)

Zarządzenie Nr WG.0050.96.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 9 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2012-08-14 12:24:04)

Zarządzenie Nr WG.0050.97.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 9 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarowice oraz planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego oraz przyjęcia inf...

(dodane:2012-08-14 12:27:25)

Zarządzenie Nr WG.0050.99.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie przedłużenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Ożarowicach

(dodane:2012-09-10 08:33:57)

Zarządzenie Nr WG.0050.98.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 9 sierpnia 2012 roku w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i uczestnictwa w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk.

(dodane:2012-08-14 12:31:56)

Zarządzenie Nr WG.0050.100.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2012 rok

(dodane:2012-09-10 08:35:22)

Zarządzenie Nr WG.0050.101.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2012-09-10 08:37:45)

Zarządzenie Nr WG.0050.102.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi

(dodane:2012-09-10 08:39:58)

Zarządzenie Nr WG.0050.103.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 12 września 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 14 września 2012 roku na wyłonienie wykonawcy dla zdania pn.

(dodane:2012-09-13 13:37:52)

Zarządzenie Nr WG.0050.104.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 13 września 2012 roku w sprawie zmiany składu komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki prozdrowotnej realizowanej poprz...

(dodane:2012-09-18 09:09:22)

Zarządzenie Nr WG.0050.105.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2012 roku

(dodane:2012-10-08 12:01:42)

Zarządzenie Nr WG.0050.106.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2012-10-08 12:21:04)

Zarządzenie Nr WG.0050.107.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 144/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnias 22 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki)...

(dodane:2012-10-08 12:25:25)

Zarządzenie Nr WG.0050.108.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 21 września 2012 roku w sprawie powołania szkolnego e-koordynatora w szkole uczestniczącej w Rządowym programie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technolog...

(dodane:2012-12-05 13:57:42)

Zarządzenie Nr WG.0050.109.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 21 września 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetergowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 01.10.2012 roku na wyłonienie wykonawcy robót pn. Modernizacja drogi tran...

(dodane:2012-10-08 12:29:05)

Zarządzenie Nr WG.0050.110.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2012 roku

(dodane:2012-10-08 12:31:09)

Zarządzenie Nr WG.0050.111.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2012-10-15 11:44:46)

Zarządzenie Nr WG.0050.112.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 września 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. oszacowania zakresu i wartości robót wykonanych podczas realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Zendek

(dodane:2012-10-08 12:37:16)

Zarządzenie Nr WG.0050.113.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

(dodane:2012-10-09 09:08:59)

Zarządzenie Nr WG.0050.114.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 8 października 2012 roku w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

(dodane:2012-10-09 09:14:21)

Zarządzenie Nr WG.0050.115.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 10 października 2012 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

(dodane:2012-10-15 11:49:54)

Zarządzenie Nr WG.0050.116.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 10 października 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2012 rok

(dodane:2012-10-19 11:21:28)

Zarządzenie Nr WG.0050.117.2012 Wójta Gmiony Ożarowice z dnia 10 pażdziernika 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2012-10-19 11:23:32)

Zarządzenie Nr WG.0050.118.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 11 października 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2012-10-19 11:25:45)

Zarządzenie Nr WG.0050.119.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 11 października 2012 roku w sprawie określenia zakresu obowiązków i odpowiedzialności za sprawozdawczość z udzielonej pomocy publicznej

(dodane:2012-10-19 11:39:30)

Zarządzenie Nr WG.0050.120.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 12 października 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 30.10.2012 roku na wyłonienie wykonawcy robót pn: Budowa boiska piłka...

(dodane:2012-10-15 12:07:04)

Zarządzenie Nr WG.0050.121.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 22 października 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 25.10.2012 roku na wyłonienie wykonawcy dla zadania pn. Promocja inwe...

(dodane:2012-10-24 09:25:44)

Zarządzenie Nr WG.0050.122.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 22 października 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego celem zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Pyrzowice o nr działki 499/57 zap...

(dodane:2012-10-31 13:24:44)

Zarządzenie Nr WG.0050.123.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2012 rok

(dodane:2012-11-06 08:30:04)

Zarządzenie Nr WG.0050.124.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2012-11-13 11:58:51)

Zarządzenie Nr WG.0050.125.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 października 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewid...

(dodane:2012-10-31 13:38:04)

Zarządzenie Nr WG.0050.126.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 października 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie zabudowanej nieruchomości

(dodane:2012-11-09 12:58:24)

Zarządzenie Nr WG.0050.127.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu

(dodane:2012-11-07 13:29:19)

Zarządzenie Nr WG.0050.128.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2012 rok

(dodane:2012-11-15 09:00:20)

Zarządzenie Nr WG.0050.129.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2012-11-28 13:39:07)

Zarządzenie Nr WG.0050.130.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 9 listopada 2012 roku na wyłonienie wykonawcy dla zadania pn.

(dodane:2012-11-12 09:00:56)

Zarządzenie Nr WG.0050.131.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim

(dodane:2012-11-16 09:41:45)

Zarządzenie Nr WG.0050.132.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Ożarowice na 2013 rok

(dodane:2012-11-15 14:48:19)

Zarządzenie Nr WG.0050.133.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2013-2021

(dodane:2012-11-15 14:50:48)

Zarządzenie Nr WG.0050.134.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał podatkowych

(dodane:2012-11-15 14:46:22)

Zarządzenie Nr WG.0050.135.22012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie wyników konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie przyjęcia

(dodane:2012-11-28 14:18:15)

Zarządzenie Nr WG.0050.136.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi

(dodane:2012-11-21 14:44:36)

Zarządzenie Nr WG.0050.137.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie wyników konsultacji projektów uchwał podatkowych

(dodane:2012-11-28 13:41:55)

Zarządzenie Nr WG.0050.138.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej przyznawanej z budżetu Gminy Ożarowice dla samorządowych instytucji kultury

(dodane:2012-11-28 14:07:37)

Zarządzenie Nr WG.0050.139.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania i rozliczania zaliczek w Urzędzie Gminy Ożarowice

(dodane:2012-12-05 14:26:29)

Zarządzenie Nr WG.0050.140.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2012-12-20 11:47:32)

Zarządzenie Nr WG.0050.141.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie wyników konsultacji projektów Uchwał Rady Gminy Ożarowice dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi

(dodane:2012-11-28 13:48:07)

Zarządzenie Nr WG.0050.142.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dndia 28 listopada 2012 roku w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

(dodane:2012-12-05 14:23:41)

Zarządzenie Nr WG.0050.143.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmianw planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2012-12-20 11:19:54)

Zarządzenie Nr WG.0050.144.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2012 rok

(dodane:2012-12-20 11:22:01)

Zarządzenie Nr WG.0050.145.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2012-12-20 11:24:25)

Zarządzenie Nr WG.0050.146.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice

(dodane:2012-12-05 14:19:20)

Zarządzenie Nr WG.0050.147.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 10 grdunia 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2012 rok

(dodane:2012-12-20 11:29:02)

Zarządzenie Nr WG.0050.148.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2012-12-20 11:45:04)

Zarządzenie Nr WG.0050.149.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie wyników konsultacji projektów Uchwał Rady Gminy Ożarowice w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice

(dodane:2012-12-20 11:34:29)

Zarządzenie Nr WG.0050.150.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik o określonej po...

(dodane:2012-12-17 15:56:07)

Zarządzenie Nr WG.0050.151.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie powołania szkolnego e-koordynatora w szkole uczestniczącej w rządowym programie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii...

(dodane:2013-02-20 09:27:36)

Zarządzenie Nr WG.0050.152.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2012-12-31 11:25:43)

Zarządzenie Nr WG.0050.153.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Ożarowice

(dodane:2013-02-01 11:44:52)

Zarządzenie Nr WG.0050.154.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej

(dodane:2012-12-31 11:29:17)

Zarządzenie Nr WG.0050.155.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej

(dodane:2012-12-31 12:09:04)

Zarządzenie Nr WG.0050.156.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Gminy

(dodane:2012-12-31 12:11:21)

Zarządzenie Nr WG.0050.157.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyników konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemniki o...

(dodane:2012-12-31 12:14:33)

Zarządzenie Nr WG.0050.158.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyników konsultacji projektu Uchwaly Rady Gminy Ożarowice dotyczącego wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

(dodane:2012-12-31 12:31:08)

Zarządzenie Nr WG.0050.159.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2012 rok

(dodane:2013-01-04 13:25:58)

Zarządzenie Nr WG.0050.160.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2013-01-09 14:04:06)

Zarządzenie Nr WG.0050.161.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2012 rok

(dodane:2013-01-09 14:28:40)

Zarządzenie Nr WG.0050.162.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego ograniczonego celem zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Pyrzowice o nr działki 499/60 zapisane...

(dodane:2013-01-04 13:37:44)

Zarządzenie Nr WG.0050.163.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przedłożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

(dodane:2013-01-28 13:53:30)

Zarządzenie Nr WG.0050.164.2012 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przekazania zakładowi budżetowemu Gminy Ożarowice - działającemu pod nawzą

(dodane:2013-02-07 09:36:07)

Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  18‑01‑2012 10:20:09
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator BIP
email: admin@finn.pl
, w dniu:  18‑01‑2012 10:20:09
Data ostatniej aktualizacji:
09‑12‑2019 14:18:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie