Zarządzenie Nr 73/2004 w sprawie wydatków Gminy Ożarowice, które w 2004 roku nie wygasaja z upływem roku budżetowego


Zarządzenie Nr 73/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie: wydatków Gminy Ożarowice , które w 2004 roku nie wygasają

z upływem roku budżetowego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ art.130 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Nr XXII/234/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wydatków Gminy Ożarowice, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Uchwalić plan finansowy wydatków budżetu Gminy Ożarowice, które w 2004 roku nie

wygasają z upływem roku budżetowego

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Plan wydatków nie wygasających w kwocie w zł

010

01010

6050

Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

64.294

600

60016

4270

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

Zakup usług remontowych

242.080

750

75023

6050

Administracja publiczna

Urzędy gmin

Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

165.119

801

80110

6050

Oświata i wychowanie

Gimnazja

Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

281.328

RAZEM

752.821

u z a s a d n i e n i e

Powyższych zmian dokonano na podstawie Uchwały Nr XXII/234/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie : wydatków Gminy Ożarowice, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  29‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
11‑03‑2005 12:54:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie