Zarządzenie Nr 39/2003 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadań :Zmiana przeznaczenia budynku zlewni mleka


ZARZĄDZENIE NR 39/2003

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn :

"Zmiana przeznaczenia budynku zlewni mleka na hydroforownię, przyłą-

czenie studni głębinowej S -1 do gminnej sieci wodociągowej oraz wyko-

nanie przyłącza energetycznego do ww. obiektów w Tąpkowicach, na

działkach nr 245/2 , 245/3 245/6 oraz 383."

Na podstawie art.14 ust.1 oraz art. 20 a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 72, poz.664)

oraz § 23 pkt 2 ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice

p o w o ł u j ę

  1. Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn : "Zmiana przezna-czenia budynku zlewni mleka na hydroforownię, przyłączenie studni głębinowej S-1 do gminnej sieci wodociągowej oraz wykonanie przyłącza energetycznego do ww. obiektów w Tąpkowicach, na działkach nr 245/2 , 245/3 245/6 oraz 383."

w s k ł a d z i e :

Przewodniczący Komisji - Janusz PALIGA

Z-ca Przewodniczącego Komisji - Marian KOBOS

Członek - Jerzy MUSIL inspektor nadzoru

  1. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. inwestycji gminnych i dróg

- Januszowi PALIGA

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  03‑07‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  03‑07‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
04‑10‑2003 15:48:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie