Zarządzenie Nr 47/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarow i ewakuacji pracowników


Zarządzenie Nr 47/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 czerwca 2009 roku

w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 2091 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm) w związku § 13 ust. 6 Zarządzenia Nr 5/2004 z dnia 1 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyznaczam następujących pracowników Urzędu Gminy do wykonywania czynności w zakresie:

1. udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach:

- Monika GUBAŁA nr tel. 032 285 72 22 wew. 115

- Zbigniew URBAŃCZYK nr tel. 032 285 72 22 wew. 110

2. zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników:

- Paweł SKOP nr tel. 032 285 72 22 wew. 108

§ 2

Zobowiązuję służby BHP do poinformowania pracowników Urzędu Gminy o występujących zagrożeniach dla życia i zdrowia na poszczególnych stanowiskach pracy, o podjętych działaniach w celu ich wyeliminowania zgodnie z wymogami określonymi w art. 2071 § 1 i § 2 Kp.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  23‑06‑2009 09:10:40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  23‑06‑2009 09:10:40
Data ostatniej aktualizacji:
23‑06‑2009 09:12:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie