Zarządzenie Nr 112/2008 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok


Zarządzenie Nr 112/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XXI/275/2008 z dnia 30 grudnia2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 7.175 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 7.175 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 7.175 zł

§ 2440 - Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 7.175 zł

po stronie wydatków o kwotę 7.175 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 7.175 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 7.175 zł

§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 7.000 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 175 zł

§ 2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok po stronie wydatków w następującej szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

010

Rolnictwo i łowiectwo

7.320

01095

Pozostała działalność

7.320

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

7.320

926

Kultura fizyczna i sport

7.320

92601

Obiekty sportowe

7.320

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

7.320

Razem

7.320

7.320

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały

Nr XXI/275/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia2008 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑02‑2009 14:27:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  10‑02‑2009 14:27:56
Data ostatniej aktualizacji:
10‑02‑2009 14:32:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie