2017r.


Zarządzenia

08‑11‑2017 09:41:59

Zarządzenie Nr WG.0050.1.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Ożarowice na 2017 rok

(dodane:2017-01-05 09:22:13)

Zarządzenie Nr WG.0050.2.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków samorządowego zakładu budżetowego

(dodane:2017-01-05 09:33:50)

Zarządzenie Nr WG.0050.3.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapew....

(dodane:2017-01-05 09:40:15)

Zarządzenie Nr WG.0050.4.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr WG.0050.173.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 12.12.2016 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego oraz aktualizacji dokumen....

(dodane:2017-01-05 10:00:00)

Zarządzenie Nr WG.0050.5.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2017r.

(dodane:2017-01-18 08:24:47)

Zarządzenie Nr WG.0050.6.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji na 2017 rok dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na ...

(dodane:2017-01-19 09:31:51)

Zarządzenie Nr WG.0050.7.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2017-2028

(dodane:2017-01-19 09:37:45)

> Zarządzenie Nr WG.0050.8.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie pobierania opłaty za usługi ksero i fax w Urzędzie Gminy Ożarowice

(dodane:2017-01-19 09:41:25)

Zarządzenie Nr WG.0050.9.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok

(dodane:2017-01-23 14:08:36)

Zarządzenie Nr WG.0050.10.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2017 rok

(dodane:2017-01-24 10:08:21)

Zarządzenie Nr WG.0050.11.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach do realizacji zadań z zakresu zadań określonych w przepisach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży ....

(dodane:2017-01-24 12:43:39)

Zarządzenie Nr WG.0050.12.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i innych składników majątkowych stanowiących własność...

(dodane:2017-01-27 12:18:13)

Zarządzenie Nr WG.0050.13.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2017 rok

(dodane:2017-02-06 13:24:24)

Zarządzenie Nr WG.0050.14.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej wsród mieszkańców Gminy Oża...

(dodane:2017-01-30 15:28:31)

Zarządzenie Nr WG.0050.15.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Ożarowice w 2017 roku

(dodane:2017-02-06 12:52:23)

Zarządzenie Nr WG.0050.16.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów Uchwał Rady Gminy Ożarowice w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Ożarowice

(dodane:2017-02-06 13:03:37)

Zarządzenie Nr WG.0050.16.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów Uchwał Rady Gminy Ożarowice w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Ożarowice - załącznik nr 1 - projekt....

(dodane:2017-02-06 13:08:32)

Zarządzenie Nr WG.0050.16.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów Uchwał Rady Gminy Ożarowice w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Ożarowice - załącznik nr 2 - projekt....

(dodane:2017-02-06 13:12:29)

Zarządzenie Nr WG.0050.16.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów Uchwał Rady Gminy Ożarowice w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Ożarowice - załącznik nr 3 - projekt....

(dodane:2017-02-06 13:13:45)

Zarządzenie Nr WG.0050.16.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów Uchwał Rady Gminy Ożarowice w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Ożarowice - załącznik nr 4 - projekt....

(dodane:2017-02-06 13:14:51)

Zarządzenie Nr WG.0050.16.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów Uchwał Rady Gminy Ożarowice w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Ożarowice - załącznik nr 5 - projekt....

(dodane:2017-02-06 13:16:00)

Zarządzenie Nr WG.0050.16.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów Uchwał Rady Gminy Ożarowice w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Ożarowice - załącznik nr 6 - projekt....

(dodane:2017-02-06 13:16:49)

Zarządzenie Nr WG.0050.17.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr WG.0050.186.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie ...

(dodane:2017-02-07 12:28:05)

Zarządzenie Nr WG.0050.18.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr WG.0050.245.2015 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych za....

(dodane:2017-02-07 12:32:34)

Zarządzenie Nr WG.0050.19.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2017 rok

(dodane:2017-02-07 12:34:01)

Zarządzenie Nr WG.0050.20.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr WG.0050.245.2015 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad....

(dodane:2017-02-07 12:36:44)

Zarządzenie Nr WG.0050.21.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

(dodane:2017-02-07 12:37:59)

Zarządzenie Nr WG.0050.22.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej

(dodane:2017-02-13 12:30:21)

Zarządzenie Nr WG.0050.23.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej

(dodane:2017-02-13 12:31:43)

Zarządzenie Nr WG.0050.24.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Ożarowice w stałej siedzibie oraz głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy.

(dodane:2017-02-16 13:11:25)

Zarządzenie Nr WG.0050.25.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej

(dodane:2017-02-16 13:24:18)

Zarządzenie Nr WG.0050.26.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie wynajmu garażu

(dodane:2017-02-20 11:56:39)

Zarządzenie Nr WG.0050.27.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok

(dodane:2017-02-23 11:10:58)

Zarządzenie Nr WG.0050.28.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2017 rok

(dodane:2017-02-24 12:18:35)

Zarządzenie Nr WG.0050.29.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie wyników konsultacji społecznych projektów Uchwał Rady Gminy Ożarowice w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Ożarowice

(dodane:2017-02-24 12:21:06)

Zarządzenie Nr WG.0050.30.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki zakaźeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Ożarowice...

(dodane:2017-02-24 12:34:15)

Zarządzenie Nr WG.0050.31.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego pn." Program profilaktyki zakaźeń...

(dodane:2017-02-24 13:02:46)

Zarządzenie Nr WG.0050.32.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia

(dodane:2017-02-24 13:07:44)

Zarządzenie Nr WG.0050.33.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2017 rok

(dodane:2017-02-24 13:08:45)

Zarządzenie Nr WG.0050.34.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla zadania pn."Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospod...

(dodane:2017-02-24 13:15:47)

Zarządzenie Nr WG.0050.35.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok

(dodane:2017-03-08 14:08:39)

Zarządzenie Nr WG.0050.36.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2017 rok

(dodane:2017-03-09 09:50:15)

Zarządzenie Nr WG.0050.37.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu z...

(dodane:2017-03-09 09:55:28)

Zarządzenie Nr WG.0050.38.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej

(dodane:2017-03-09 10:05:12)

Zarządzenie Nr WG.0050.39.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej

(dodane:2017-03-09 10:10:05)

Zarządzenie Nr WG.0050.40.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej

(dodane:2017-03-09 10:07:11)

Zarządzenie Nr WG.0050.41.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia i najmu

(dodane:2017-03-20 08:26:26)

Zarządzenie Nr WG.0050.42.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok

(dodane:2017-03-23 09:01:53)

Zarządzenie Nr WG.0050.43.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2017 rok

(dodane:2017-03-23 09:03:11)

Zarządzenie Nr WG.0050.44.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy

(dodane:2017-03-23 09:06:16)

Zarządzenie Nr WG.0050.45.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic

(dodane:2017-03-23 09:07:07)

Zarządzenie Nr WG.0050.46.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy

(dodane:2017-03-23 09:07:48)

Zarządzenie Nr WG.0050.47.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Ożarowice informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Ożarowice za rok 2016

(dodane:2017-03-23 09:11:29)

Zarządzenie Nr WG.0050.48.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

(dodane:2017-03-23 09:15:00)

Zarządzenie Nr WG.0050.49.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy dla zadania pn."Przebudowa i modernizacja boiska wielof...

(dodane:2017-03-28 11:13:18)

Zarządzenie Nr WG.0050.50.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej

(dodane:2017-03-28 11:17:59)

Zarządzenie Nr WG.0050.51.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gminnych

(dodane:2017-03-30 09:26:43)

Zarządzenie Nr WG.0050.52.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ożarowice na lata 2016-2025

(dodane:2017-03-30 09:29:08)

Zarządzenie Nr WG.0050.53.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów Uchwał Rady Gminy Ożarowice

(dodane:2017-03-30 09:32:11)

Zarządzenie Nr WG.0050.54.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie wyników konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie nadania nazwy ulic

(dodane:2017-03-30 09:35:59)

Zarządzenie Nr WG.0050.55.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie wyników konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie nadania nazwy ulic

(dodane:2017-03-30 09:36:57)

Zarządzenie Nr WG.0050.56.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie wyników konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie nadania nazwy ulic

(dodane:2017-03-30 09:38:00)

Zarządzenie Nr WG.0050.57.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2016 rok

(dodane:2017-04-03 13:30:00)

Zarządzenie Nr WG.0050.58.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok

(dodane:2017-04-06 14:14:44)

Zarządzenie Nr WG.0050.59.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawaczym jednostek budżetowych na 2017 rok

(dodane:2017-04-06 14:16:27)

Zarządzenie Nr WG.0050.60.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawaczym jednostek budżetowych na 2017 rok

(dodane:2017-04-06 14:19:24)

Zarządzenie Nr WG.0050.61.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wyników konsultacji projektów Uchwał Rady Gminy Ożarowice

(dodane:2017-04-06 14:20:29)

Zarządzenie Nr WG.0050.62.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyznania świdczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

(dodane:2017-04-06 14:22:34)

Zarządzenie Nr WG.0050.63.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wyników konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

(dodane:2017-04-06 14:24:33)

Zarządzenie Nr WG.0050.64.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia procedury ewidencji, rozliczania i wykorzystania środków związanych z realizacją projektu pn. " Budowa instalacji fotowoltaicznych.....

(dodane:2017-04-11 11:38:03)

Zarządzenie Nr WG.0050.65.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr WG.0050.186.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Oż...

(dodane:2017-04-11 11:44:26)

Zarządzenie Nr WG.0050.66.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej

(dodane:2017-04-11 11:45:36)

Zarządzenie Nr WG.0050.67.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok

(dodane:2017-04-19 09:25:20)

Zarządzenie Nr WG.0050.68.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawaczym jednostek budżetowych na 2017 rok

(dodane:2017-04-19 09:29:00)

Zarządzenie Nr WG.0050.69.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawaczym jednostek budżetowych na 2017 rok

(dodane:2017-04-19 09:30:38)

Zarządzenie Nr WG.0050.70.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ożarowice, w sprawie wejścia Gminy w skład tworzonego na terenie województwa śląskieg....

(dodane:2017-04-13 13:44:08)

Zarządzenie Nr WG.0050.71.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków formularzy ścisłego zarachowania zniszczonych lub uszkodzonych w procesach wydawania dowodów osobistych w...

(dodane:2017-04-28 13:53:53)

Zarządzenie Nr WG.0050.72.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok

(dodane:2017-05-04 14:57:10)

Zarządzenie Nr WG.0050.73.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawaczym jednostek budżetowych na 2017 rok

(dodane:2017-05-05 11:20:28)

Zarządzenie Nr WG.0050.74.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Konsultacyjnej powołanej do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ożarowice w sprawie wejścia ...

(dodane:2017-05-05 11:24:48)

Zarządzenie Nr WG.0050.75.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic w sołectwach Tąpkowice i Niezdara

(dodane:2017-05-05 11:26:59)

Zarządzenie Nr WG.0050.76.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy Ożarowice w dniu 2 maja i 11 listopada 2017 roku

(dodane:2017-05-08 09:20:34)

Zarządzenie Nr WG.0050.77.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach

(dodane:2017-05-08 09:23:36)

Zarządzenie Nr WG.0050.78.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu

(dodane:2017-05-09 13:54:04)

Zarządzenie Nr WG.0050.79.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 w przedszkolach publicznych....

(dodane:2017-05-09 13:58:53)

Zarządzenie Nr WG.0050.80.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedłożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

(dodane:2017-05-09 14:01:18)

Zarządzenie Nr WG.0050.81.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie wyników konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie zmiany nazwy ulic w sołectwach Tąpkowice i Niezdara

(dodane:2017-05-09 14:03:17)

Zarządzenie Nr WG.0050.82.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok

(dodane:2017-05-17 08:29:02)

Zarządzenie Nr WG.0050.83.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wykonawaczym jednostek budżetowych na 2017 rok

(dodane:2017-05-22 13:39:10)

Zarządzenie Nr WG.0050.84.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wykonawaczym jednostki budżetowej na 2017 rok

(dodane:2017-05-22 13:41:09)

Zarządzenie Nr WG.0050.85.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

(dodane:2017-05-22 13:43:07)

Zarządzenie Nr WG.0050.86.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2017 roku

(dodane:2017-05-25 14:10:30)

Zarządzenie Nr WG.0050.87.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

(dodane:2017-05-25 14:11:43)

Zarządzenie Nr WG.0050.88.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok

(dodane:2017-06-07 08:12:25)

Zarządzenie Nr WG.0050.89.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawaczym jednostek budżetowych na 2017 rok

(dodane:2017-06-07 08:13:55)

Zarządzenie Nr WG.0050.90.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy pracowników Urzędu Gminy Ożarowice

(dodane:2017-06-14 08:58:19)

Zarządzenie Nr WG.0050.91.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Ożarowice inst....

(dodane:2017-06-07 09:19:11)

Zarządzenie Nr WG.0050.92.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego w Urzędzie Gminy Ożarowice w dniu 16 czerwca 2017 roku

(dodane:2017-06-12 10:51:28)

Zarządzenie Nr WG.0050.93.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 22.06.2017 roku na wyłonienie wykonawcy robót pn.: Remont nawierzchni ...

(dodane:2017-06-14 09:02:02)

Zarządzenie Nr WG.0050.94.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie zasad ustalania tygodniowego obniżonego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powie...

(dodane:2017-06-12 10:54:02)

Zarządzenie Nr WG.0050.95.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty sp...

(dodane:2017-06-14 09:37:08)

Zarządzenie Nr WG.0050.96.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Ożarowice

(dodane:2017-06-22 09:12:35)

Zarządzenie Nr WG.0050.97.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok

(dodane:2017-06-26 09:24:41)

Zarządzenie Nr WG.0050.98.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wykonawaczym jednostek budżetowych na 2017 rok

(dodane:2017-06-26 09:26:41)

Zarządzenie Nr WG.0050.99.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

(dodane:2017-06-22 09:14:18)

Zarządzenie Nr WG.0050.100.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie liczebności dzieci w oddziałach szkolnych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ożarowice

(dodane:2017-06-22 09:17:36)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NPII.4131.1.465.2017 z dnia 7 września 2017 roku do Zarządzenia Nr WG.0050.100.2017 - nieważność zarządzenia.

(dodane:2017-09-11 14:47:32)

Zarządzenie Nr WG.0050.101.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy dla zadania pn."Budowa instalacji fotowoltaicznych n...

(dodane:2017-06-23 08:23:35)

Zarządzenie Nr WG.0050.102.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości pod reklamę

(dodane:2017-06-22 09:18:53)

Zarządzenie nr WG.0050.103.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 21 czerwca 2017 w sprawie wyników konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie ustalenia tygodniowego obniżonego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powier...

(dodane:2017-06-23 07:33:16)

Zarządzenie Nr WG.0050.104.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej

(dodane:2017-06-26 09:29:34)

Zarządzenie Nr WG.0050.105.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Ożarowice instrument...

(dodane:2017-06-26 13:17:33)

Zarządzenie Nr WG.0050.106.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty ...

(dodane:2017-06-27 08:14:00)

Zarządzenie Nr WG.0050.107.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok

(dodane:2017-07-03 11:42:45)

Zarządzenie Nr WG.0050.108.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wykonawaczym jednostek budżetowych na 2017 rok

(dodane:2017-07-03 11:43:51)

Zarządzenie Nr WG.0050.109.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wykonawaczym jednostek budżetowych na 2017 rok

(dodane:2017-07-05 09:54:24)

Zarządzenie Nr WG.0050.110.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr WG.0050.101.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pr...

(dodane:2017-07-06 07:47:25)

Zarządzenie Nr WG.0050.111.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok

(dodane:2017-07-07 07:27:18)

Zarządzenie Nr WG.0050.112.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wykonawaczym jednostek budżetowych na 2017 rok

(dodane:2017-07-07 07:29:34)

Zarządzenie Nr WG.0050.113.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych n....

(dodane:2017-07-03 11:51:49)

Zarządzenie Nr WG.0050.114.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy dla zadania pn.:

(dodane:2017-07-05 09:57:23)

Zarządzenie Nr WG.0050.115.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok

(dodane:2017-07-25 09:38:28)

Zarządzenie Nr WG.0050.116.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wykonawaczym jednostek budżetowych na 2017 rok

(dodane:2017-07-25 09:39:46)

Zarządzenie Nr WG.0050.117.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy dla zadania pn.: "Przebudowa i remont dachu...

(dodane:2017-07-25 09:43:05)

Zarządzenie Nr WG.0050.118.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy dla zadania pn.: "Przebudowa i moderniz...

(dodane:2017-07-25 09:46:15)

Zarządzenie Nr WG.0050.119.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej

(dodane:2017-07-25 09:54:33)

Zarządzenie Nr WG.0050.120.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok

(dodane:2017-08-01 13:07:58)

Zarządzenie Nr WG.0050.121.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wykonawaczym jednostek budżetowych na 2017 rok

(dodane:2017-08-01 13:09:31)

Zarządzenie Nr WG.0050.122.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

(dodane:2017-08-01 13:44:04)

Zarządzenie Nr WG.0050.123.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

(dodane:2017-08-01 13:45:24)

Zarządzenie Nr WG.0050.124.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

(dodane:2017-08-01 13:46:00)

Zarządzenie Nr WG.0050.125.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok

(dodane:2017-08-07 15:00:09)

Zarządzenie Nr WG.0050.126.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wykonawaczym jednostek budżetowych na 2017 rok

(dodane:2017-08-07 15:02:25)

Zarządzenie Nr WG.0050.127.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wyposażenia w majątek jednostkę organizacyjną Gminy Ożarowice działającą pod nazwą "Biblioteka i Ośrodek Kultury.....

(dodane:2017-08-07 12:25:06)

Zarządzenie Nr WG.0050.128.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy dla zadania pn.: "Przebudowa i remont dachu budynku ...

(dodane:2017-08-07 12:28:26)

Zarządzenie Nr WG.0050.129.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego w Urzędzie Gminy Ożarowice w dniu 14 sierpnia 2017 roku

(dodane:2017-08-07 12:32:26)

Zarządzenie Nr WG.0050.130.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie przez Bibilotekę i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach infrastruktury sportowej na rzecz LKS ...

(dodane:2017-08-10 09:56:03)

Zarządzenie Nr WG.0050.131.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 22.08.2017r. na wyłonienie wykonawcy robót pn.: Budowa drogi gminnej...

(dodane:2017-08-18 08:11:01)

Zarządzenie Nr WG.0050.132.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na sprzedaż autobusu szkolnego marki AUTOSAN

(dodane:2017-08-10 10:04:07)

Zarządzenie Nr WG.0050.133.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2017 roku

(dodane:2017-08-10 10:37:36)

Zarządzenie Nr WG.0050.134.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2017 rok

(dodane:2017-08-28 13:07:30)

Zarządzenie Nr WG.0050.135.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonaniabudżetu Gminy Ożarowice oraz planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego oraz przy...

(dodane:2017-09-01 12:48:13)

Zarządzenie Nr WG.0050.136.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok

(dodane:2017-09-01 12:49:53)

Zarządzenie Nr WG.0050.137.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2017 rok

(dodane:2017-09-01 12:51:19)

Zarządzenie Nr WG.0050.138.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Ożarowicach

(dodane:2017-09-01 12:53:08)

Zarządzenie Nr WG.0050.139.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2017 rok

(dodane:2017-09-11 13:06:31)

Zarządzenie Nr WG.0050.140.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 1 wreśnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok

(dodane:2017-09-07 13:26:00)

Zarządzenie Nr WG.0050.141.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 1 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2017 rok

(dodane:2017-09-07 13:27:36)

Zarządzenie Nr WG.0050.142.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 1 września 2017 roku w sprawie uchylenia udzielonego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezb...

(dodane:2017-09-08 13:08:31)

Zarządzenie Nr WG.0050.143.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 1 września 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do za...

(dodane:2017-09-08 13:12:28)

Zarządzenie Nr WG.0050.144.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 6 września 2017 roku w spraie ogłosenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach

(dodane:2017-09-08 13:29:12)

Zarządzenie Nr WG.0050.145.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 7 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok

(dodane:2017-09-11 13:10:18)

Zarządzenie Nr WG.0050.146.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 7 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2017 rok

(dodane:2017-09-11 13:12:02)

Zarządzenie Nr WG.0050.147.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 7 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie gmi...

(dodane:2017-09-11 13:20:40)

Zarządzenie Nr WG.0050.148.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 14 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu pn. " Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąp...

(dodane:2017-09-20 13:38:51)

Zarządzenie Nr WG.0050.149.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 14 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 19.09.2017r. na wyłonienie wykonawcy robót pn.: Budowa drogi gminn...

(dodane:2017-09-18 11:21:01)

Zarządzenie Nr WG.0050.150.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 18 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. wymiaru podatków w Referacie Podatków i Finansów

(dodane:2017-09-19 08:16:58)

Zarządzenie Nr WG.0050.151.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 19 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy dla zadania pn. "Przebudowa i remont dachu budynku...

(dodane:2017-09-21 11:51:16)

Zarządzenie Nr WG.0050.152.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 20 września 2017 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości pod reklamę

(dodane:2017-09-21 11:54:41)

Zarządzenie Nr WG.0050.153.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 20 września 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach

(dodane:2017-09-21 11:57:28)

Zarządzenie Nr WG.0050.154.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 21 września 2017 roku w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego

(dodane:2017-09-25 14:34:48)

Zarządzenie Nr WG.0050.155.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 25 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Ożarowice

(dodane:2017-09-26 11:01:51)

Zarządzenie Nr WG.0050.156.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 26 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2017 rok

(dodane:2017-10-05 12:34:10)

Zarządzenie Nr WG.0050.157.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 26 września 2017 w sprawie przyjęcia "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Gminy Ożarowice"

(dodane:2017-10-10 14:53:28)

Zarządzenie Nr WG.0050.158.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 września 2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ożarowice z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącym...

(dodane:2017-09-28 12:00:01)

Zarządzenie Nr WG.0050.159.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 września 2017 w sprawie ustalenia stawek dotacji na 2017 rok dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na t...

(dodane:2017-10-03 12:38:35)

Zarządzenie Nr WG.0050.160.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok

(dodane:2017-10-05 12:38:51)

Zarządzenie Nr WG.0050.161.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2017 rok

(dodane:2017-10-09 13:21:18)

Zarządzenie Nr WG.0050.162.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 2 października 2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na sprzedaż autobusu szkolnego marki AUTOSAN

(dodane:2017-10-03 12:45:33)

Zarządzenie Nr WG.0050.163.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 2 października 2017 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy dla zadania pn.: "Przebudowa i remont dachu budy...

(dodane:2017-10-03 12:52:51)

Zarządzenie Nr WG.0050.164.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 10 października 2017 roku w sprawie wyników konsultacji Projektu Uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ożarowice z Organizacja...

(dodane:2017-10-11 08:52:27)

Zarządzenie Nr WG.0050.165.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 10 października 2017 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej

(dodane:2017-10-11 09:01:14)

Zarządzenie Nr WG.0050.166.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 10 października 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Michała Okurzałego w Tąpkowicach, ul. Kopernika 2, 42-624 Tąpkowice

(dodane:2017-10-11 09:03:15)

Zarządzenie Nr WG.0050.167.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 10 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok

(dodane:2017-10-13 13:52:55)

Zarządzenie Nr WG.0050.168.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 10 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2017 rok

(dodane:2017-10-13 13:54:13)

Zarządzenie Nr WG.0050.169.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 12 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2017 rok

(dodane:2017-10-13 13:55:27)

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
185KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
344KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
338KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
804KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
351KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 55 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  02‑01‑2017 09:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  02‑01‑2017 09:39:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑12‑2019 09:07:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie