Zarządzenie Nr 38/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w planie jednostkowym wydatków gminy na 2010 rok


Zarządzenie Nr 38/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie: zmian w planie jednostkowym wydatków budżetu gminy na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz na podstawie Uchwały Nr XXXII/487/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć plan jednostkowy budżet gminy na 2010 rok w następujący sposób:

Jednostka - Urząd Gminy

po stronie wydatków o kwotę 563.162 zł

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę o kwotę 563.162

Rozdz. 40002- Dostarczanie wody o kwotę 563.162 zł

§ 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 563.162 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zmian w planie finansowym Urzędu Gminy dokonano na podstawie Uchwały Nr XXXIII/487/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 kwietnia 2010 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑05‑2010 14:33:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  10‑05‑2010 14:33:38
Data ostatniej aktualizacji:
10‑05‑2010 14:35:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie