Zarządzenie Nr 11/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok


Zarządzenie Nr 11/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 9 lutego 2010 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków w następującej szczegółowości:

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

Zwiększenie

801

Oświata i wychowanie

38.947

38.947

80101

Szkoły Podstawowe

38.947

4.210

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

38.947

38.947

6.730

28.248

3.969

- wydatki majątkowe, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

4.210

4.210

80110

Gimnazja

34.737

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

34.737

34.737

2.520

28.248

3.969

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  24‑02‑2010 10:18:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  24‑02‑2010 10:18:15
Data ostatniej aktualizacji:
24‑02‑2010 10:19:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie