Zarządzenie Nr 10/2006 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych


Zarządzenie Nr 10/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 1 marca 2006r

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości rolnych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. /

Wójt Gminy O ż a r o w i c e

z a r z ą d z a

1. Wydzierżawić Pani LIDII GUBAŁA zam. Celiny ul. Męczenników 1 na okres 3 lat

nieruchomości rolne o łącznej pow. 5,5398 ha stanowiące działki nr 981/1, nr 978,

nr 977, nr 976, nr 974, nr 973, nr 972, nr 971, nr 970/1, nr 968/3, nr 969 k.m. 6

obręb Sączów, nr 708/1, nr 708/2, nr 708/4, część nr 708/3 k.m.3 d.3 obręb

Ożarowice.

2. Stawkę czynszu ustala się w wysokości 3,71 kwintala żyta rocznie.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑03‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  01‑03‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
30‑03‑2006 10:09:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie