Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 17.03.2010 roku na wylonienie wykonawcy robot pn. Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Zendku przy ul. Głównej 118


Zarządzenie Nr 18/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 01 marca 2010 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 17.03.2009r. na wyłonienie wykonawcy robót pn: Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Zendku przy ul. Głównej 118.

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 223 poz . 1655 z późń. zmianami ) i § 24 pkt 1 ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice

p o w o ł u j ę

1. Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 17 marca 2010 roku w następującym w s k ł a d z i e :

Przewodniczący Komisji - Janusz Paliga

Członek Komisji - Rozalia Farnicka

Członek Komisji - Monika Gubała

2. Wykonanie zarządzenia powierzam -Januszowi Paliga.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑03‑2010 12:29:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  08‑03‑2010 12:29:15
Data ostatniej aktualizacji:
08‑03‑2010 12:30:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie