Zarządzenie Nr 28/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomosci wchodzacych w sklad Wspołnoty Gruntowej Wsi zendek


ZARZĄDZENIE NR 28/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości wchodzących w skład

Spółki Przymusowej dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej

Wsi Zendek.

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. Nr 28, poz.169 z późniejszymi zmianami), po rozpoznaniu wniosku Zarządu Spółki Przymusowej dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek z dnia 20.03.2007r, które zostało złożone w Urzędzie Gminy Ożarowice w dniu 26 marca 2007 roku

zarządzam

1. Wyrazić zgodę na zbycie dla Członków Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek

nieru chomości szczegółowo określonych w Uchwale Nr 3/2007 Ogólnego

Zebrania Członków Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek z dnia 18 marca

2007 roku stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wyrazić zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości

szczegółowo określonej w uchwale Nr 6/2007 Ogólnego Zebrania Członków

Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek z dnia 18 marca 2007 roku stanowiącej

załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i

Gospodarki Gruntami.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

5. Odpis niniejszego zarządzenia doręczyć Zarządowi Wspólnoty Spółki

Przymusowej dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  25‑04‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  25‑04‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
30‑04‑2007 14:47:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie