Zarządzenie Nr 45/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu na 2007 rok


Zarządzenie Nr 45/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 18 czerwca 2007 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2007 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ oraz § 11 ust. 3 Uchwały Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok

z a r z ą d z a

1. Uchylić pkt. 3 Zarządzenia Nr 37/2007 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 maja 2007 r. w części dotyczącej Działu 801 - Oświata i wychowanie, w brzmieniu:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

801

Oświata i wychowanie

100.000

100.000

80104

Przedszkola

100.000

4270

Zakup usług remontowych

100.000

80110

Gimnazja

100.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100.000

2. Dokonać zmian w budżecie Gminy po stronie wydatków w następującej szczegółowości:

w

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

801

Oświata i wychowanie

100.000

100.000

80101

Szkoły podstawowe

40.000

- wydatki bieżące

40.000

80104

Przedszkola

60.000

- wydatki bieżące

60.000

80110

Gimnazja

100.000

- wydatki majątkowe

100.000

3.Dokonać po stronie wydatków zmian w układzie wykonawczym w działach, rozdziałach między

paragrafami: w

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

801

Oświata i wychowanie

100.000

100.000

80101

Szkoły podstawowe

40.000

4270

Zakup usług remontowych

40.000

80104

Przedszkola

60.000

4270

Zakup usług remontowych

60.000

80110

Gimnazja

100.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100.000

4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  18‑06‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  18‑06‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
06‑07‑2007 10:47:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie