Zarządzenie Nr 41/2003 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek


ZARZĄDZENIE NR 41/2003

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 1 sierpnia 2003 r.

w sprawie : zatwierdzenia zmian w statucie Spółki dla Zagospodarowania Wspól-

noty Gruntowej Wsi Zendek

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami )

w związku z art.18 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r o zagospodarowaniu wspól-not gruntowych ( Dz.U. Nr 28, poz.169 z późniejszymi zmianami ).

zarządzam

1. Zatwierdzić zmiany do statutu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Grun-

towej Wsi Zendek, przyjęte uchwałą Nr 1/2003 Ogólnego Zebrania Członków

Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek z dnia 1 czerwca 2003 r w brzmieniu stano-

wiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

  1. Wykonanie zarządzenia powierzyć Przewodniczącemu Zarządu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2003 r.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑08‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  01‑08‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
04‑09‑2003 12:24:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie