Zarządzenie nr 89/2008 w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli


Zarządzenie Nr 89/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 października 2008 roku

w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) w związku z § 2 i § 6 Uchwały nr IX/94/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania, po uzyskaniu opinii komisji do spraw pomocy zdrowotnej dla nauczycieli -

z a r z ą d z a m

§ 1.

Przyznać w formie zasiłku pieniężnego pomoc zdrowotną dla niżej wymienionych nauczycieli:

- Mariola Hyla 400,-zł

- Katarzyna Flak 400,-zł

- Ewa Kubica 400,-zł

- Joanna Trefon 400,-zł

- Janina Słowińska 400,-zł

- Zenobia Nowak 400,-zł

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty

i Wychowania

§ 3.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑10‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  15‑10‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
07‑11‑2008 10:04:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie