Zarządzenie nr 89/2008 w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli


Zarządzenie Nr 89/2008

Wójta Gminy Ożarowice

 

z dnia 15 października 2008 roku

 

 

w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

 

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) w związku z § 2 i § 6 Uchwały nr IX/94/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania, po uzyskaniu opinii komisji do spraw pomocy zdrowotnej dla nauczycieli -

 

z a r z ą d z a m

 

§ 1.

 

Przyznać w formie zasiłku pieniężnego pomoc zdrowotną dla niżej wymienionych nauczycieli:

 

- (Dane zanonimizowano) - 400,-zł

-........................................ - 400,-zł

- ....................................... - 400,-zł

- ...................................... -  400,-zł

- ...................................... - 400,-zł

- ......................................  - 400,-zł

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty

i Wychowania

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Artykuł niedostępny dla daty: 22.07.2024 19:50:23
Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  15‑10‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  15‑10‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2020 21:28:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie