Zarządzenie Nr 41/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 5 maja 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku komercyjnym


Zarządzenie Nr 41/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 5 maja 2010 roku

IPIEC 2004 ROKU

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku komercyjnym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 art. 58 ust. 1, art. 60 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.) art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 91 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z § 14 pkt. 3 uchwały Uchwała Nr XXXI/466/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/456/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2010 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowego w banku komercyjnym na udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tąpkowicach na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), zgodnie z udzielonym w uchwale budżetowej na rok 2010 upoważnieniem.

§ 2. Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych budżetu gminy w latach 2011 - 2013.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑05‑2010 14:42:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  10‑05‑2010 14:42:21
Data ostatniej aktualizacji:
10‑05‑2010 14:43:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie