Zarządzenie Nr 36/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu - modernizacja kuchni i roboty budowlane w budynku wielocelowym w Ożarowicach


ZARZĄDZENIE NR 36/2003

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieogra-

niczonego powyżej 30 000 EURO na wybór wykonawcy zadania "Moder-

nizacja - wymiana instalacji co, modernizacja kuchni oraz roboty ogólno-

budowlane w budynku wielofunkcyjnym w Ożarowicach ul. Dworcowa 15"

Na podstawie art.14 ust.1 oraz art. 20 a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 72, poz.664)

oraz § 23 pkt 2 ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice

p o w o ł u j ę

  1. Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 EURO na wybór wykonawcy zadania "Modernizacja - wymiana instalacji co, modernizacja kuchni oraz roboty ogólnobudowlane w budynku wielofunkcyj-nym w Ożarowicach ul. Dworcowa 15" - ogłoszonego w biuletynie zamówień publicznych nr 80 z dnia 11.06.2003 r. pod poz. 33 263 :

w s k ł a d z i e :

Przewodniczący Komisji - Janusz PALIGA

Z-ca Przewodniczącego Komisji - Rozalia FARNICKA

Członek Komisji - Marian KOBOS

  1. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. inwestycji gminnych i dróg

- Januszowi PALIGA

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  24‑06‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  24‑06‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
12‑09‑2003 08:49:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie