Zarządzenie Nr 40/2006 w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 2/2006 Ogólnego Zebrania Członkow Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek z dnia 5 lutego 2006r.


ZARZĄDZENIE NR 40/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 16 maja 2006 r.

w sprawie : zatwierdzenia Uchwały Nr 2/2006 Ogólnego Zebrania Członków

Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek z dnia 5 lutego 2006 r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.23 i art. 26 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r o zagospodarowa-niu wspólnot gruntowych ( Dz. U. Nr 28, poz.169 z późniejszymi zmianami ).

zarządzam

1. Zatwierdzić Uchwałę Nr 2/2006 Ogólnego Zebrania Członków Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek z dnia 5 lutego 2006 r. w sprawie nabycia od Pani

Elżbiety Duda części działki nr 3680/1 k.m.14 obręb Zendek na odcinku o długości 50 m od ulicy Głównej w kierunku południowym, za kwotę nie wyższą niż 30 tyś. zł z przeznaczeniem na parking przy kościele parafialnym.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑05‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  16‑05‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
30‑05‑2006 11:31:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie