Zarządzenie Nr 51/2008 w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr 7/2008 Ogólnego Zebrania Członków Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek z dnia 16 marca 2008 roku


Zarządzenie Nr 51/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 3 lipca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr 7/2008 Ogólnego Zebrania Członków Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek z dnia 16 marca 2008 roku.

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. Nr 28, poz.169 z późniejszymi zmianami), po rozpoznaniu wniosku Zarządu Spółki Przymusowej dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek z dnia 18 marca 2008 roku, który został złożony w Urzędzie Gminy Ożarowice w dniu 25 marca 2008 roku

zarządzam

§ 1

Wyrazić zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz członka Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek część działki 4157 k. m 17 obręb Zendek, szczegółowo określonej w Uchwale Nr 7/2008 Ogólnego Zebrania Członków Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek z dnia 16 marca 2008 roku, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 4

Odpis niniejszego zarządzenia doręczyć Zarządowi Wspólnoty Spółki Przymusowej dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑07‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  03‑07‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
30‑07‑2008 13:51:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie