Zarządzenie Nr 29/2008 w sprawie powołania pelnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego


Zarządzenie Nr 29/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 14 maja 2008 roku

w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm), art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustanawiam pełnomocnikiem do spraw wyborów - urzędnikiem wyborczym Panią Ewę Paks .

§ 2

Zasady współdziałania urzędnika wyborczego z Krajowym Biurem Wyborczym w Warszawie określa porozumienie zawarte pomiędzy Wójtem Gminy Ożarowice a Dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.

§ 3

Upoważniam urzędnika wyborczego, do wykonywania zadań w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do Sejmu i Senatu RP, w wyborach samorządowych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz referendach na obszarze Gminy Ożarowice, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  14‑05‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  14‑05‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
16‑06‑2008 15:38:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie