Zarządzenie Nr 74/2005 w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok


Zarządzenie Nr 74/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 8 grudnia 2005 roku

w sprawie : zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXII/241/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami:

w zł.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

700

Gospodarka mieszkaniowa

19.000

19.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

19.000

19.000

4300

6050

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

19.000

19.000

750

Administracja publiczna

38.270

38.270

75023

Urzędy gmin

38.270

38.270

4010

4260

4300

4430

6050

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

35.000

3.270

7.000

28.000

3.270

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9.975

9.975

75412

Ochotnicze straże pożarne

9.975

9.975

4430

6050

6060

Różne opłaty i składki

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6.875

3.100

9.975

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.950

1.950

90002

Gospodarka odpadami

1.950

4300

Zakup usług pozostałych

1.950

90003

Oczyszczanie miast i wsi

1.950

4300

Zakup usług pozostałych

1.950

Razem

69.195

69.195

u z a s a d n i e n i e

Przesunięcia w dziale 700 dokonano w związku z rezygnacją właściciela gruntu z jego sprzedaży na rzecz Gminy. W pozostałych działach zmian w planie wydatków dokonano w związku ze zmianą sposobu wydatkowania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  08‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2006 12:22:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie