Zarządzenie Nr 136/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w Urzędzie Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 136/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 3 grudnia 2010 roku

w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych

w Urzędzie Gminy Ożarowice

Działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) w związku z § 15 Załącznik Nr 4 do Zarządzenie Nr 57/2008 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ożarowice

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1.

1. Powołać Komisję Likwidacyjną w składzie:

Przewodniczący: Paks Ewa

Zastępca Przewodniczącego: Garstka Henryka

Członek: Urbańczyk Zbigniew

Członek: Horzela Bożena

2. Powołanie Komisji w ww. składzie jest równoznaczne z upoważnieniem członka komisji do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, o którym mowa w § 2 i 3 zarządzenia.

§ 2.

Zadaniem Komisji Likwidacyjnej jest ocena i przeprowadzenie likwidacji zużytych środków trwałych i pozostałych środków trwałych.

§ 3

Prace Komisji Likwidacyjnej winny być zakończone w terminie do 15 grudnia. .

§ 4

1. Komisja Likwidacyjna przedłoży protokół z likwidacji środków trwałych oraz pozostałych środków

trwałych Wójtowi Gminy najpóźniej do dnia 18 grudnia.

2. Protokół Komisji Likwidacyjnej wraz z wnioskiem podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.

§ 5

Zatwierdzony protokół jest podstawą do skreślenia przedmiotów ze stanu majątkowego Urzędu.

§ 6

Nadzór nad pracami Komisji Likwidacyjnej powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  17‑12‑2010 13:15:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  17‑12‑2010 13:15:21
Data ostatniej aktualizacji:
17‑12‑2010 13:17:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie