Zarządzenie Nr 100/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 10 września 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych w dniu 28 września 2010 roku na wyłonienie wykonawcy robót pn. Budowa chodnika wraz z o...


Zarządzenie Nr 101/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 10 września 2010 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych w dniu 28.09.2010r. na wyłonienie wykonawcy robót pn:

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i peronami autobusowymi w ciągu drogi gminnej ul. Kopernika w Tąpkowicach.

oraz Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni w ciągu drogi

gminnej ul. Południowa w Zendku

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 223 poz . 1655 z późń. zmianami ) i § 24 pkt 1 ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice

p o w o ł u j ę

1. Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 28 września 2010 roku w następującym w s k ł a d z i e :

Przewodniczący Komisji - Janusz Paliga

Członek Komisji - Rozalia Farnicka

Członek Komisji - Monika Gubała

2. Wykonanie zarządzenia powierzam -Januszowi Paliga.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  14‑09‑2010 13:50:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  14‑09‑2010 13:50:25
Data ostatniej aktualizacji:
21‑09‑2010 08:20:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie