Zarządzenie Nr 29/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok


Zarządzenie Nr 29/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 2 kwietnia roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XXII/314/2008 z dnia 29 stycznia roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 488.494 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 488.494 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 488.494 zł

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątku o kwotę 488.494 zł

po stronie wydatków o kwotę 488.494 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 130.000 zł

Rozdz. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013 o kwotę 60.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 60.000 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 70.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 70.000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 300.000 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 300.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 150.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 150.000 zł

Dz. 710 - Działalność usługowa o kwotę 51.494 zł

Rozdz. 71095 - Pozostała działalność o kwotę 51.494 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 51.494 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 7.000 zł

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 7.000 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały Nr XXIII/330/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 kwietnia2009 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  14‑04‑2009 08:44:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  14‑04‑2009 08:44:32
Data ostatniej aktualizacji:
14‑04‑2009 08:45:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie