Zarządzenie Nr 65/2004 w sprawie zatwierdzenie Uchwały Nr 11/2004 Ogólnego Zebrania Członków Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek


ZARZĄDZENIE NR 65/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 10 grudnia 2004 r.

w sprawie : zatwierdzenia Uchwały Nr 11/2004 Ogólnego Zebrania Członków

Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek z dnia 24 października 2004 r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami ) w związku z art.23 i art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r o zagospodarowa-niu wspólnot gruntowych ( Dz.U. Nr 28, poz.169 z późniejszymi zmianami ).

zarządzam

1. Zatwierdzić Uchwałę Nr 11/2004 Ogólnego Zebrania Członków Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek z dnia 24 października 2004 r w sprawie uchwalenia "Regulaminu użytkowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  24‑10‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  24‑10‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
21‑03‑2005 09:06:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie