Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości


Zarządzenie Nr 16 /2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 27 luty 2009r

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. / oraz uchwały Nr X/100/2003 Rady Gminy Ożarowice z dn. 26 listopada 2003r w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów rolnych i gruntów nierolnych będących własnością Gminy

Wójt Gminy O ż a r o w i c e

z a r z ą d z a

1. Wydzierżawić firmie F.H.U " NOWAX " Czesława Nowak 42-460 Mierzęcice, Przeczyce ul. Targowa 113 na okres od dn. 01.03.2009r do dn.29.02.2012r nieruchomość stanowiącą działkę nr 111/21 ( 0,0453ha ) oraz część działki nr 111/3 ( 0,0367ha ) tj. o łącznej powierzchni 0,0820 ha położonej w Niezdarze.

2. Stawkę czynszu miesięcznego ustala się w wysokości 0,41zł/m² + VAT 22%

co stanowi 410,16 zł brutto, płatne z góry w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

3. Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑04‑2009 12:35:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  10‑04‑2009 12:35:04
Data ostatniej aktualizacji:
10‑04‑2009 12:35:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie