Zarządzenie Nr 95/2008 w sprawie ustalenia ceny nabycia nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości


Zarządzenie Nr 95/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 3 listopada 2008 roku

 

 

w sprawie ustalenia ceny nabycia nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości.

 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami i w wykonaniu Uchwały Nr XVIII/226/08 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 października 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

 

zarządzam

 

§ 1

 

Zawrzeć umowę nabycia nieruchomości gruntowych o powierzchni 0,0385 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Pyrzowice, k. m. 1 d. 5 oznaczona jako działka nr 463/7 oraz o powierzchni 0,0486 ha położonej w obrębie ewidencyjnym k. m. 1 d. 5 oznaczonej jako działka nr 463/12 zapisanych
w księdze wieczystej nr ..............prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, za wynegocjowaną uprzednio cenę ustaloną w protokole negocjacji z dnia 16 października 2008 roku
w wysokości 13 065 zł.

 

§ 2

 

Koszty związane z zawarciem umowy ponosi gmina.

 

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Artykuł niedostępny dla daty: 23.02.2024 10:17:05
Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  03‑11‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  03‑11‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2020 21:30:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie