Zarządzenie Nr 21/2004 w sprawie udzielenia upoważnienia Ewie Furtak - Kierownikowi OPS w Ożarowicach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy


ZARZĄDZENIE NR 21/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Ewie Furtak - Kierownikowi Ośrodka Pomocy

Społecznej w Ożarowicach, do wydawania decyzji administracyjnych

w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących

do właściwości gminy.

Na podstawie art.31, art.39 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) w związku z art.110 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej / Dz.U.Nr 64,poz.593 /

z a r z ą d z a m

1. Upoważnić Panią Ewę Furtak - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Niniejsze upoważnienie obejmuje również używanie pieczątki o treści :

Z up. Wójta Gminy

Ewa Furtak

Kierownik Ośrodka Pomocy

Społecznej w Ożarowicach

1. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004r..

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑04‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  26‑04‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
27‑07‑2004 10:02:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie