Zarządzenie Nr 54/2007 w sprawie nieskorzystanie z prawa pierwokupu


Zarządzenie Nr 54/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 10 lipca 2007 r.

w sprawie : nieskorzystania z prawa pierwokupu

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospoda-rowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. Nr 28, poz. 169 z poźn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 598 § 1 KC

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu do działek gruntu nr 3181/36 o pow. 1223 m2 i nr 3181/25 o pow. 1362 m2 położonych w sołectwie Zendek wchodzących w skład Spółki Przymusowej dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospo-darki Gruntami.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑07‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  10‑07‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
07‑09‑2007 14:42:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie