Zarządzenie Nr 2/2007 w sprawie zmian w regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w urzędzie gminy


Zarządzenie Nr 2 /2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 16 stycznia 2007 roku

w sprawie: zmian w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w

Urzędzie Gminy Ożarowice przyjętego Zarządzeniem Nr 40/2005

Wójta Gminy Ożarowice z dnia 16 września 2005 roku

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 40/2005 z dnia 16 maja 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Ożarowice

Wójt Gminy Ożarowice zarządza,

co następuje

§ 1

Ustala się nowe brzmienie § 4 ust. 3 pkt 3 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Ożarowice :

- osoba wskazana przez Wójta Gminy na wniosek Kierownika komórki

organizacyjnej właściwej merytorycznie ze względu na stanowisko, którego

dotyczy konkurs.

§ 2

W pozostałym zakresie regulaminu określonym w § 1 pozostaje bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑01‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  16‑01‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
19‑03‑2007 10:14:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie