Zarządzenie Nr 85/2006 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/2006 w sprawie zmian w budzecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu na 2006 rok


Zarządzenie Nr 85/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 12 października 2006 roku

w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 75/2006 Wójta Gminy z dnia 27 września 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu

gminy na 2006 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXX/362/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. W zarządzeniu Nr 75/2006 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 27 września 2006r. w pkt.1

skreśla się zapisy Działu Oświata i Wychowanie, rozdziału Szkoły podstawowe

dotyczące uchwały budżetowej na 2006 rok.

2. W zarządzeniu Nr 75/2006 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 27 września 2006r. w pkt.2

skreśla się zapisy Działu Oświata i Wychowanie, rozdziału Szkoły podstawowe

dotyczące układu wykonawczego.

3. W pozostałej części zarządzenie obowiązuje bez zmian.

4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  12‑10‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  12‑10‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2008 10:40:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie