Zarządzenie Nr 59/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu


Zarządzenie Nr 59 /2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 8 lipca 2009 roku

w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu.

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 598 § 1 KC - Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1

Nie skorzystać z prawa pierwokupu do działki gruntu nr 3181/51 o pow. 0,1223 ha położonej w sołectwie Zendek wchodzącej w skład Spółki Przymusowej dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek - Rep. A Nr 5948/2009 z dnia 8 lipca 2009 roku.

§ 2

Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  09‑07‑2009 11:18:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  09‑07‑2009 11:18:05
Data ostatniej aktualizacji:
09‑07‑2009 11:19:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie