Zarzadzenie Nr 28/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola w Tąpkowicach


Z A R Z Ą D Z E N I E nr 28 /2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola

w Tąpkowicach

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zmianami, art. 5c pkt

2 w związku art.36a ust. 4a, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 z póź. zm.).

z a r z ą d z a m

§ 1.

Powierzam Pani Aleksandrze Strzępek pełnienie obowiązków dyrektora Przedszkola

w Tąpkowicach na okres od 01 kwietnia 2009 r. do 30 kwietnia 2009 r.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty

i Wychowania

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2009 r.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  14‑04‑2009 08:39:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  14‑04‑2009 08:39:56
Data ostatniej aktualizacji:
14‑04‑2009 08:41:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie