Zarządzenie Nr 2/2004 w sprawie zasad przyznawanych okularów korygujących wzrok


Zarządzenie Nr 2/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 27 stycznia 2004r

dot.: zasad przyznawania okularów korygujących wzrok.

W oparciu o § 8 rozporządzenia MPiPS w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe /Dz. U. 148 poz. 973/ przydziela się w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej okulary korygujące wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych, według poniższych zasad:

§ 1

Przydział okularów korygujących wzrok dotyczy pracowników, którzy spełniają następujące warunki:

1. pracują przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin na zmianę roboczą,

2. jeżeli badanie okulistyczne przeprowadzone w ramach badań profilaktycznych, wykazuje potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego,

3. lekarz wykonujący badanie profilaktyczne wyda stosowne zaświadczenie dla pracodawcy wg wzoru przedstawionego w załączeniu,

4. w przypadku osób noszących okulary zdrowotne, jeżeli zgodnie z decyzją lekarza, używane dotychczas szkła nie mogą być stosowane przy obsłudze monitora ekranowego.

§ 2

Okulary mogą być przydzielone pracownikowi tylko w wyniku przeprowadzanych badań profilaktycznych zgodnie z wyznaczonym terminem badań określonym przez lekarza wykonującego badania profilaktyczne.

§ 3

Pracownik u którego wystąpiła potrzeba stosowania okularów korygujących wzrok i otrzymał zaświadczenie o którym mowa w §1 pkt.2, dokonuje osobiście zakupu okularów na rachunek imienny pracownika, który przedstawia pracodawcy.

§ 4

Pracodawca pokrywa koszt okularów korygujących wzrok w wysokości 150,00 zł.

§ 5

Kierownik Referatu Administracyjno Gospodarczego dokonuje wpisu okularów do prowadzonej ewidencji pracownika zgodnie z zasadami gospodarowania odzieżą roboczą i ochronną.

§ 6

Okulary o których mowa w zarządzeniu winny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem w miejscu pracy i wyłącznie do spraw służbowych.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑01‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  27‑01‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
25‑02‑2004 08:02:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie