Zarządzenie Nr 64/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu : podział nieruchomości "Pyrzowice--zachód"


Zarządzenie Nr 64/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 3 sierpnia 2007 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu publicznego

nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót geodezyjnych w celu wykonania:

  1. Podział nieruchomości gruntowych i wydzielenie pasa drogowego na obiekcie "Pyrzowice - zachód",

2. Wykonanie dokumentacji przewłaszczeniowej dla celów notarialnych.

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 1 ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice

p o w o ł u j ę

1. Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 6 .08.2007 r. w następującym w s k ł a d z i e :

Przewodniczący Komisji - Marian KOBOS

Członek Komisji - Rozalia FARNICKA

Członek Komisji - Monika GUBAŁA

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - Marianowi Kobos.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑08‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  03‑08‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
09‑10‑2007 12:02:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie