Zarządzenie Nr 100/2008 Wójta Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 100/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 12 listopada 2008 roku

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ust. 1, art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ), w związku z art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm)

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Ustalić projekt uchwały budżetowej na 2009 rok w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1

do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego stanowiącego Załącznik Nr 2.

3. Przyjąć prognozę łącznej kwoty długu na 2009 rok i lata następne stanowiącą Załącznik Nr 3.

4. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozę łącznej kwoty długu i informację o stanie mienia przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Ożarowice.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑02‑2009 10:53:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  10‑02‑2009 10:53:16
Data ostatniej aktualizacji:
13‑02‑2009 08:45:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie