Zarządzenie Nr 31/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie dostawcy dla zadania


Zarządzenie Nr 31/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 14 kwietnia 2010r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 22.04.2010r. na wyłonienie dostawcy dla zadania pn:

"Jednorazowa dostawa 30 zestawów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na potrzeby Gminy Ożarowice".

Na postawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami) i § 24 pkt 1, ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice,

p o w o ł u j ę

  1. Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego

w dniu 22.04.2010r. na wyłonienie dostawcy dla zadania pn:

"Jednorazowa dostawa 30 zestawów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

komunalnych na potrzeby Gminy Ożarowice"

w następującym składzie:

Przewodniczący Komisji - Rozalia Farnicka

Członek Komisji - Janusz Paliga

Członek Komisji - Monika Gubała

2. Wykonanie zarządzenia powierzam - Rozalii Farnickiej

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑04‑2010 11:43:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  15‑04‑2010 11:43:23
Data ostatniej aktualizacji:
30‑04‑2010 10:33:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie