Zarządzenie Nr 38/2005 w sprawie powolania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP


Zarządzenie Nr 38 / 2005

Wójta Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 16 września 2005 roku _________________________

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia

wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze Gminy

Ożarowice.

Działając na postawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-dzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001, Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 16 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Pols-kiej ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zmianami )

p o w o ł u j ę

Obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2005 roku w następującym składzie :

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Ożarowicach :

--------------------------------------------------------------------------

1. BĄBIK Joanna 10) - Ożarowice, ul. Podłączna 61

2. FRĄCZEK Marianna 3) - Niezdara, ul. Gen. Zawadzkiego 6

3. HAHN Robert 2) - Zendek, ul. Główna 41

4. JENCZEK Agata 1) - Ożarowice, ul. Sosnowa 1

5. KARCZ Grażyna 4) - Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 72

6. MUSIAŁ Maciej 5) - Ożarowice, ul. Niwy 18

7. PALIGA Janusz 6) - Ożarowice, ul. Oparowa 5

8. SZYDŁO Mirosław 9) - Zendek, ul. Główna 35a

9. . SZYDŁO Janusz 11) - Zendek, ul. Główna 124

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Pyrzowicach :

--------------------------------------------------------------------------

1. BĄBIK Stanisław 10) - Ożarowice, ul. Podłączna 61

2. BRYDA Tonia 7) - Pyrzowice, ul. Wolności 11b

3. CZEPECZEK Jolanta 4) - Ożarowice, ul. Szkolna 2

4. DĄBROWSKI Andrzej 5) - Tąpkowice, ul. Kopernika 6/4

5. NOWAK Krystyna 2) - Ożarowice, ul. Stawowa 1

6. SROMEK Marcin 1) - Pyrzowice, ul. Krótka 5

7. SZYDŁO (poprz. MECLIK) Anna 3) - Pyrzowice, ul. Krótka 9

8. ŻELAZNY Andrzej 9) - Zendek, ul. Główna 5

9. KOTELON Justyna 11) - Sączów, ul. Sienkiewicza 40

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Tąpkowicach :

---------------------------------------------------------------------------

1. DĄBROWSKA Jolanta 5) - Tąpkowice, ul. Kopernika 6/4

2. FARNICKI Mikołaj 3) - Ossy, ul. Leśna 18

3. GROCHOWSKA Ewa 6) - Niezdara, ul. Gen.Zawadzkiego 11

4. JĘDRUSIK Barbara 10) - Ożarowice, ul. Podłączna 61

5. KONOFALSKI Szymon 1) - Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15

6. KOPERNY Bożena 8) - Ossy, ul. Wyzwolenia 3

7. ŁUKSZA Jolanta 7) - Tąpkowice, ul. Jana III Sobieskiego 4

8. ZORZYCKA Justyna 4) - Tąpkowice, ul. Zgody 15

9. FLAK Katarzyna 11) - Tąpkowice, ul. Jana III Sobieskiego 6

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Zendku :

-------------------------------------------------------------------

1. CICHOŃ Katarzyna 5) - Ożarowice, ul. Tarnogórska 59c

2. GARSTKA Dorota 6) - Zendek, ul. Główna 137

3. GUBAŁA Danuta 4) - Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 74

4. HAJDA Grzegorz 3) - Ożarowice, ul. Wojska Polskiego 18

5. LUBAS Marcin 7) - Ożarowice, ul. Oparowa 2

6. SURMA Andrzej 10) - Ożarowice, ul. Podłączna 47

7. SZYDŁO Monika 1) - Zendek, ul. Główna 124

8. TREFON Andrzej 8) - Tąpkowice, ul. H. Sawickiej 7

9. PATYK Alina 11) - Pyrzowice, ul. Wolności 39

Uwagi :

----------

1) - Kandydat zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke

2) - Kandydat zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Zbigniewa Religi

3) - Kandydat zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Henryki Teodory Bochniarz

4) - Kandydat zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Macieja Giertycha

5) - Kandydat zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Donalda Tuska

6) - Kandydat zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Włodzimierza Cimoszewicza

7) - Kandydat zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kalinowskiego

8) - Kandydat zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Leppera

9) - Kandydat zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Lecha Aleksandra Kaczyńskiego

10) - Kandydat zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jana Pyszki

11) - Kandydat wskazany przez Wójta Gminy - z urzędu

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑09‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  16‑09‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
23‑09‑2005 12:24:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie