Zarządzenie Nr 34/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok w związku z rozwiązaniem rezerwy ogólnej


Zarządzenie Nr 34/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 2 czerwca 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2008 rok w związku z rozwiązaniem rezerwy ogólnej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XII/143/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2008 rok i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok po stronie wydatków w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

758

Różne rozliczenia

2.500

75818

Rezerwy ogólne i celowe

2.500

- wydatki bieżące

2.500

750

Administracja publiczna

2.500

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2.500

- wydatki bieżące

2.500

Razem

2.500

2.500

§ 2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok po stronie wydatków w następującej szczegółowości: w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

758

Różne rozliczenia

2.500

75818

Rezerwy ogólne i celowe

2.500

4810

Rezerwy

2.500

750

Administracja publiczna

2.500

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2.500

4300

Zakup usług pozostałych

2.500

Razem

2.500

2.500

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑06‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  02‑06‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
17‑06‑2008 12:00:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie