Zarządzenie Nr 23/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok


Zarządzenie Nr 23/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 czerwca 2005 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXII/241/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 954 zł

po stronie dochodów o kwotę 954

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 954 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 954 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin) o kwotę 954 zł

po stronie wydatków o kwotę 954

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 954 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 954 zł

§ 3240 - stypendia dla uczniów o kwotę 954 zł

u z a s a d n i e n i e

Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-233/3/2005 przyznał środki finansowe, pochodzące z rezerwy celowej, na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł, dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006.

2. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami .

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

750

Administracja publiczna

2

2

75023

Urzędy gmin

2

2

4210

4500

Zakup materiałów i wyposażenia

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2

2

801

Oświata i Wychowanie

37.600

37.600

80101

Szkoły podstawowe

22.325

6.075

4270

4580

4610

6050

Zakup usług remontowych

Pozostałe odsetki

Koszty postępowania sądowego

i prokuratorskiego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6.075

16.250

3.375

2.700

80104

Przedszkola

325

325

4170

4300

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usług pozostałych

325

325

80110

Gimnazja

14.950

31.200

4270

4580

4610

6050

6060

Zakup usług remontowych

Pozostałe odsetki

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

14.950

3.650

2.700

16.250

8.600

Razem

37.602

37.602

u z a s a d n i e n i e

Dz. 801 - Przeniesienia wynikają z konieczności zakupu urządzenia do czyszczenia

nawierzchni w hali sportowej w Gimnazjum oraz wydatkami związanymi z

kosztami postępowania sądowego dotyczącymi pracowników zlikwidowanej Szkoły

Podstawowej w Pyrzowicach.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑06‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑06‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
17‑08‑2005 10:19:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie