Zarządzenie Nr 105/2008 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy na "Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych ooraz Studiów Wy...


 

Zarządzenie Nr 105/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 05 grudnia 2008r.

 

 

 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 11.12.2008r. na wyłonienie wykonawcy na "Opracowanie Programów Funkcjonalno - Użytkowych oraz Studiów Wykonalności dla zadania "Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach- gospodarka wodno - ściekowa"

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 223 poz.1655 ) i § 24 pkt 1, ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice, w nawiązaniu do porozumienia Partnerskiego z dnia 20.06.2007r. zmienionego dnia 17.09.2008 roku w sprawie wspólnego przystąpienia do realizacji projektu oraz na podstawie wydanych upoważnień Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 02.12.2008r.

i Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 02.12.2008r.,

 

 

p o w o ł u j ę

 

 

1. Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 11.12. 2008 roku

w następującym w s k ł a d z i e :

 

Przewodniczący Komisji - Janusz Paliga

Sekretarz Komisji - Rozalia Farnicka

Członek Komisji - Monika Gubała

Członek Komisji - ...............................

Członek Komisji - ...............................

Członek Komisji - Krzysztof Dyszy

Członek Komisji - Magdalena Giełda

 

 

 

2. Wykonanie zarządzenia powierzam - Januszowi Paliga.

 

 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Artykuł niedostępny dla daty: 20.04.2024 18:23:28
Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  10‑02‑2009 12:39:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  10‑02‑2009 12:39:32
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2020 21:37:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie