Zarządzenie Nr 127/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli


Z A R Z Ą D Z E N I E nr 127/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 listopada 2010 roku

 

w sprawie:

przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zmianami

w związku z § 2 i § 6 Uchwały nr IX/94/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia

30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy

zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania, po

uzyskaniu opinii komisji do spraw pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

 

z a r z ą d z a m

 

§ 1.

 

Przyznać w formie zasiłku pieniężnego pomoc zdrowotną dla niżej wymienionych nauczycieli:

 

- ................. 350,-zł

- .............. 420,-zł

- .............. 210,-zł

- ................. 300,-zł

-.............  300,-zł

 

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty

i Wychowania

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Gwóźdź tel.:32/393-28-70 , w dniu:  21‑11‑2010 22:53:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑11‑2010 22:53:10
Data ostatniej aktualizacji:
28‑08‑2018 11:46:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie