Zarządzenie Nr 16/2007 w sprawie odplatności za korzystanie z obiektow sportowych i pomieszczeń dydatktycznych placówek oświatocych


Z A R Z Ą D Z E N I E nr 16/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 20 marca 2007 roku

w sprawie:

odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych i

pomieszczeń dydaktycznych placówek oświatowych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3i4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr V/51/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 marca 2007 r.

zarządzam co następuje:

§ 1.

Odpłatność za wynajem sal sportowych i pomieszczeń dydaktycznych placówek oświatowych wynosi:

Rodzaj wynajmowanych pomieszczeń

Stawka bazowa w zł za 1 godzinę

Stawka w zł za 1 godzinę

sala sportowa

50zł *

(liczebność grupy do 10)

stawka bazowa + 5 zł za każdego uczestnika powyżej 10 osób*

siłownia

odpłatność indywidualna

1 osoba 5zł*

pomieszczenia do gry w tenisa stołowego

odpłatność indywidualna

1 osoba 5 zł*

pomieszczenia dydaktyczne możliwość korzystania

z wyposażenia

(pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny)

30 zł

(liczebność grupy do 20 osób)

stawka bazowa + 1,50 zł za każdego uczestnika powyżej 20 osób

*możliwość korzystania z szatni i natrysków.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom placówek.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  20‑03‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  20‑03‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
30‑04‑2007 14:42:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie