Zarządzenie Nr 20/2007 w sprawie przyjęcia procedury zwrotu lub nadpłaty oplaty skarbowej


Zarządzenie Nr 20/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 26 marca 2007 roku

w sprawie: przyjęcia procedury zwrotu lub nadpłaty opłaty skarbowej.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 47 ust. 3 w związku z art. 44 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego procedurę zwrotu lub nadpłaty opłaty skarbowej, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z w/w procedurami i przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑03‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  26‑03‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
24‑04‑2007 09:40:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie