Zarządzenie Nr 72/2008 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązkow dyrektora Przedszkola w Tąpkowicach


Zarządzenie Nr 72/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 25 sierpnia 2008 roku

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora

Przedszkola w Tąpkowicach

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami, art. 5c pkt 2 w związku art. 36a ust. 4a, ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpo-wiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 z póź. zm.)-

z a r z ą d z a m

§ 1.

Powierzam Pani Irenie Micyk pełnienie obowiązków dyrektora Przedszkola

w Tąpkowicach na okres od 1 września 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty

i Wychowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2008 r. z mocą obowiązującą

od 1 września 2008r.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  25‑08‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  25‑08‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
10‑09‑2008 09:46:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie