Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za dokonywanie uzgodnień przebiegu sieci urządeń komunalnych na terenie Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 32/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 21 kwietnia 2009 roku

w sprawie ustalenia opłat za dokonywanie uzgodnień przebiegu sieci urządzeń komunalnych na terenie Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza

§ 1

Ustalić opłaty za dokonanie uzgodnień przebiegu sieci urządzeń komunalnych na obszarze Gminy Ożarowice 30 zł + należny podatek VAT za 1 arkusz A-4.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 23/1999 Zarządu Gminy Ożarowice z dnia 6 sierpnia 1999 roku w sprawie ustalenia opłat za dokonywanie uzgodnień przebiegu sieci urządzeń komunalnych na terenie Gminy Ożarowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  11‑05‑2009 14:35:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  11‑05‑2009 14:35:18
Data ostatniej aktualizacji:
11‑05‑2009 14:36:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie