Zarządzenie Nr 88/2006 w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracownikow obslugi Urzędu Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 88/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 19 października 2006 roku

w sprawie : wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników obsługi

Urzędu Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 20 ust.1, 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz.1593 z późn. zm.) oraz § 14 ust 1 i2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146 póz. 1223 z póżn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego Regulamin premiowania pracowników obsługi Urzędu Gminy Ożarowice stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  19‑10‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  19‑10‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2008 10:45:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie