Zarządzenie Nr 52/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 52/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 maja 2010 roku

 

 

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze Gminy Ożarowice.

 

 

Działając na postawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 16 ust.1 ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (dz. u. Nr 72, poz. 647 z późn. zm.)

 

 

p o w o ł u j ę

 

§ 1

 

 

Obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 roku w następujących składach osobowych:

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Ożarowicach z siedzibą w Gimnazjum Ożarowicach przy ul. Szkolnej 10:

 

1. ........... - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego,

2. ............ - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego,

3. .................- zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na PR Bronisława Komorowskiego,

4. .................. - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na PR Waldemara

Pawlaka,

5. ....................... - osoba wskazana przez Wójta Gminy Ożarowice,

6. Renata Kocot - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bogusława Zbigniewa Ziętka,

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Ożarowicach z siedzibą w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pyrzowicach przy ul. Wolności 46 :

 

1. ................. - zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,

2. ..............- zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bogusława Zbigniewa Ziętka,

3..................... - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka,

4................ - osoba wskazana przez Wójta Gminy Ożarowice,

5.................. zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego,

6. ................... -zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego,

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Ożarowicach z siedzibą w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach

przy ul. Kopernika 2

 

1............ - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego,

2.............. - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,

3. ................ - osoba wskazana przez Wójta Gminy Ożarowice,

4. ........... - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bogusława Zbigniewa Ziętka,

5. .............- zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP

Jarosława Kaczyńskiego,

6............- zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka,

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Ożarowicach z siedziba w Szkole Podstawowej w Zendku przy ul. Głównej 126

 

1........... -zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,

2.......... - głoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego,

3........... - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka,

4. ......... -zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bogusława Zbigniewa Ziętka,

5. ........... - osoba wskazana przez Wójta Gminy Ożarowice,

6. .......... - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego.

 

§ 2

 

W przypadku przeprowadzenia II tury wyborów Prezydenta RP w dniu 4 lipca 2010 roku obwodowe komisje wyborcze pracować będą w takim samym składzie.

 

 

§ 3

 

Składy obwodowych komisji wyborczej zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice oraz na stronie internetowej www.bip.ozarowice.pl.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Gwóźdź tel.:32/393-28-70 , w dniu:  09‑06‑2010 08:27:13
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  09‑06‑2010 08:27:13
Data ostatniej aktualizacji:
28‑08‑2018 11:28:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie