Zarządzenie Nr 31/2008 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na walne stanowisko urzędnicze ds. ogólnych


Zarządzenie Nr 31/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 19 maja 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej na wolne stanowisko urzędnicze ds. ogólnych.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 40/2005 z dnia 16 maja 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Ożarowice

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1

Powołać w skład Komisji Konkursowej na wolne stanowisko urzędnicze ds. ogólnych:

- Ewę Paks - Sekretarza Gminy - Przewodnicząca Komisji

- Justynę Gubała - Skarbnika Gminy

- Janusza Paligę - Inspektor ds. inwestycji gminnych i dróg

§ 2

Komisja Konkursowa przeprowadza postępowanie konkursowe na podstawie w/w zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ożarowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  19‑05‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  19‑05‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
16‑06‑2008 15:43:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie