Zarządzenie Nr 20/2006 w sprawie powolania Komisji Przetargowej - Wykonanie projektu budowlalnego rozbudowy szkoły podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem


 

 

ZARZĄDZENIE NR 20/2006

 

Wójta Gminy Ożarowice

 

z dnia 16marca 2006 r.

 

 

 

 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 EURO na wybór wykonawcy zadania:

" Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy szkoły podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem"

 

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ) oraz § 24 pkt. 1 - ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice

 

 

powołuję

 

 

1. Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 EURO na wybór wykonawcy zadania: " Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy szkoły podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem"

- ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 16.02.2006r.

 

w s k ł a d z i e :

 

Przewodniczący Komisji - Janusz PALIGA

Z-ca Przewodniczącego Komisji - Rozalia FARNICKA

Członek Komisji -..........................

 

 

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. inwestycji gminnych i

dróg- Januszowi PALIGA.

 

 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  16‑03‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  16‑03‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2020 23:55:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie