Zarządzenie Nr 37/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i pakatów komitetów wyborczychZarządzenie Nr 37/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie: wyznaczenia na obszarze gminy miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych

obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.

Na podstawie art. 78 b ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.)

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza

§ 1

Wyznaczam na terenie Gminy Ożarowice następujące miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku:

tablice ogłoszeń:

- w Celinach przy ulicy Męczenników,

- w Niezdarze przy ulicach Świerczewskiego, Plac Św. Floriana,

- w Ossach przy ulicach: Wyzwolenia, Mickiewicza,

- w Ożarowicach przy ulicach: Dworcowej, Podłącznej, Tarnogórskiej,

- w Pyrzowicach przy ulicy Wolności,

- w Tąpkowicach przy ulicy Zwycięstwa,

- w Zendku przy ulicach: Głównej, Strąków.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy, sołectwach oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ożarowice.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

(-) Grzegorz Czapla

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑04‑2010 10:58:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑04‑2010 10:58:25
Data ostatniej aktualizacji:
30‑04‑2010 10:59:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie